شرايط احراز نمايندگي

 

شركت پارس شيد آمادگي دارد در مناطق مورد نياز نسبت به جذب همكار در خدمات بعد از فروش اقدام نمايد .
 
تصوير مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده متقاضي و بررسي در كميسيون مربوط به شرح زير مي باشد :
  • صفحه اول شناسنامه و كارت ملي؛
  • آخرين مدرك تحصيلي ؛
  • سند مالكيت يا اجاره نامه محل نمايندگي يا سرقفلي ؛
  • آدرس ، شماره تلفن و فكس محل نمايندگي ؛
  • جواز كسب ؛
  • مدارك مرتبط با دوره هاي فني حرفه اي دريافت شده ؛
  • استعلام (کتبی يا حضوری ) از بانك هاي مورد معامله متقاضی ؛
  • صورت وضعیت مالی شش ماه آخر از بانک های مورد معامله متقاضی ؛
  • چك ليست بازديد از محل متقاضي نمايندگي خدمات پس از فروش به منظور ارزيابي نماينده كه مفاد آن به شرح زير مي باشد  ؛ 
1 ـ پروانه كسب ؛
2 ـ نوع پروانه كسب ؛
3 ـ دوره هاي آموزشي گذرانده شده ؛
4 ـ مدرك تحصيلي ؛
5 ـ حسن شهرت صنفي ؛
6 ـ وضيعت مالي صاحب تعميرگاه ؛
7 ـ زمان كاري نماينده ؛
8 ـ سابقه كاري در زمينه هاي مرتبط ؛
9 ـ مهارت در شناسايي نقشه و قطعه ؛
10 ـ وضعيت مالكيت ؛
11 ـ مساحت تعميرگاه ؛
12 ـ انباري ؛
13 ـ نظافت محيط كار ؛
14 ـ نحوه نگهداري قطعات ؛
15 ـ تعداد پرسنل تعميرگاه ؛
16 ـ مكان استقرار ؛
17 ـ آيا نمايندگي شركتهاي ديگر را دارا مي باشد ؟
18 ـ نمايندگي فروش پارس خزر در محل ؛
19 ـ تجهيزات مخابراتي و سخت افزاري ؛
20 ـ تجهيزات تعمير ؛
 

© 2011-2013 ParsSheed All rights reserved.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2013