پنکه

پنکه پايه بلند مدل 4010R 

 پنکه پايه بلند مدل 4010S

پنکه کنترلی 4070R 

پنكه 6020,6030 

پنکهES- 2010 P

 پنکه آنتيک-12اينچ برنز
ES-12Inch-ANTIK-Bronze

 پنکه آنتيک 12اينچ سبز
ES-12Inch-ANTIK-Light Green

 پنکه آنتيک 16اينچ برنز
ES-16Inch-ANTIK-Bronze

پنکه ES-2030 P

 پنکه مدل FDR-RIMA

 پنکه مدل FDS-RIMA

پنکه پايه بلند آدو FSR-ADO 

پنكه سقفي Monsoon-orbit 

 پنكه بدون پره سايا PX-BF-003

پنکه پايه بلند 4010

پنکه پايه بلند مدل 4020

پنکه پايه بلند مدل 4030

پنکه پايه بلند-سفيد مدل 4070

پنکه پايه بلند-طوسي مدل 4070

پنکه تلسکوپي تايمردار مدل 5020

پنکه تلسکوپي کنترلي مدل 5030

پنکه تلسکوپي کنترلي مدل 8010

پنکه تلسکوپي مدل 6030

پنکه ديواري مدل 7010

پنکه ديواري-کنترل دار مدل 7020

پنکه سه کاره مدل 9010

پنکه مدل 3010

پنکه مدل 3020

پنکه مدل ES-2040

پنکه مدل ES-2050

گارد و گلویی پنکه مدلهای ES-ALL

 موتور پنكه KAI

موتور پنكه Kin 

 موتور پنكه Toshiba

موتور پنكه Hosoda 

موتور پنکه کنترلی

پنکه ایستاده هوشمند اسمارت ES-Pro smart  

پنکه رعنا Es-Rana

پنکه دیواری زافی Es-zafi

پنکه شیبا FSR-Shiba

پنکه پايه بلند مدل  ES-4060R