کباب پز

 كباب پز برقي مدل BBQ-2000 G

 كباب پز برقي مدل BBQ-2000 V2

 كباب پز برقي BBQ-2000 V1

 كباب پز بریاجی Beriaji