آماده ساز غذا

*نماینده ی محترم برای مشاهده و دانلود فایل های انفجاری هر کدام از محصولات ، لطفا دسته ی مرتبط با آن محصول را انتخاب کنید .

غذاساز

ورود به بخش

خردکن

ورود به بخش

سبزی خردکن

ورود به بخش

ترازو

ورود به بخش

میوه خشک کن

ورود به بخش

همزن

ورود به بخش

بلندر

ورود به بخش

آسیاب کن

ورود به بخش

سه کاره

(خردکن،مخلوط کن،همزن)

ورود به بخش

دو کاره

( مخلوط کن،آسیاب کن)

ورود به بخش

دو کاره

(خردکن،مخلوط کن)

ورود به بخش