سه کاره 

 سه کاره شوگان(خرد کن،مخلوط کن،همزن)SMC-220

آبمیوه گیر/آسیاب/مخلوط كن 640/630-G