شرایط احراز نمایندگی

شركت پارس شيد آمادگي دارد در مناطق مورد نياز نسبت به جذب همكار در خدمات بعد از فروش اقدام نمايد .
 
تصوير مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده متقاضي و بررسي در كميسيون مربوط به شرح زير مي باشد :
 
  • صفحه اول شناسنامه و كارت ملي
  • آخرين مدرك تحصيلي
  • سند مالكيت يا اجاره نامه محل نمايندگي يا سرقفلي
  • آدرس ، شماره تلفن و فكس محل نمايندگي
  • جواز كسب
  • مدارك مرتبط با دوره هاي فني حرفه اي دريافت شده
  • استعلام (کتبی يا حضوری ) از بانك هاي مورد معامله متقاضی
  • صورت وضعیت مالی شش ماه آخر از بانک های مورد معامله متقاضی

 

چك ليست بازديد از محل متقاضي نمايندگي خدمات پس از فروش به منظور ارزيابي نماينده كه مفاد آن به شرح زير مي باشد  :

1 ـ پروانه كسب
2 ـ نوع پروانه كسب
3 ـ دوره هاي آموزشي گذرانده شده
4 ـ مدرك تحصيلي
5 ـ حسن شهرت صنفي
6 ـ وضيعت مالي صاحب تعميرگاه
7 ـ زمان كاري نماينده
8 ـ سابقه كاري در زمينه هاي مرتبط
9 ـ مهارت در شناسايي نقشه و قطعه
10 ـ وضعيت مالكيت
11 ـ مساحت تعميرگاه
12 ـ انباري
13 ـ نظافت محيط كار
14 ـ نحوه نگهداري قطعات
15 ـ تعداد پرسنل تعميرگاه
16 ـ مكان استقرار
17 ـ آيا نمايندگي شركتهاي ديگر را دارا مي باشد ؟
18 ـ نمايندگي فروش پارس خزر در محل
19 ـ تجهيزات مخابراتي و سخت افزاري
20 ـ تجهيزات تعمير

 

فرم درخواست متقاضی اخذ نمایندگی