درباره پارس توشه

                                           

شركت سرمايه گذاري پارس توشه در اول شهريــور ماه 1357 با مشاركت بخش خصـوصي (4/40 درصد سهام) بانك توسعه صنعتي ومعدني (9/19درصدسهام) و شركت توشيبا ژاپن (7/39 درصد سهام) با هدف تحصيل و تملك سهام شركتهاي صنعتي وتجارتي تأسيس گرديده است .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مهر ماه 1363 سهام توشيبا از سوي سهامداران ايراني خريداري و سپس سهام بانك صنعت و معدن نیز به بخش خصوصي فروخته شد.

در اسفند ماه 1374 نام اين شركت در فهرست شركتهاي پذيرفته شده در بورس درج گرديد و درتاریخ  1374/12/28 اولین معامله بر روي دو هزار و ششصد سهم شركت انجام و سهام مزبور بين 000ر32 تا 028ر32 ريال معامله گرديد .به موجب ماده 4 اساسنامه شرکت ، موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد  :

 

  • خرید و فروش و اداره سهام شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی ، کشاورزی ، معدنی و ساختمانی  .
  • سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد ، توسعه و تکمیل طرحهای صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و ساختمانی  .
  • مبادرت به تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری از طریق ارائه خدمات مشاوره مدیریت سرمایه گذاری یا از طريق اعمال مديريت بر سرمايه‌گذاري‌ها  .
  • اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر موسسات اعتباری ، خصوصی ، عمومی داخلی و خارجی  .
  • انجام عملیات خرید ، فروش ، واردات و صادرات مواد و محصولات گوناگون که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد  .
  • اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور  .